Tilføj din overskrift her

Grotrian Kodriver

Grotrian Kodriver

Vores kodriver fremstilles i to varianter – standard og light. Den er en unik hjælp ved opsamlingspladser til fast-exit stalde og til malke-karruseller, hvor kodriveren skaber et godt flow af køer på malkepladserne. Kodriveren monteres f.eks. på inventarstolper på opsamlingspladsen. Den er enkel, robust, driftssikker og dens rolige, stabile kørsel er meget skånsom mod køerne, når de drives frem.

Grotrian Kodriver betjenes med fjernbetjening eller fra malkeanlæggets kontrolpanel.

Kodriver skubber køer ud

TROVÆRDIGHED • NÆRHED • RESPEKT • KVALITET • UDVIKLING