Grotrian Selektionsboks

Grotrian Selektionsboks

Nogle dyr har behov for ekstra opmærksomhed. Med hurtig og sikker selektion af køerne får du det maksimale ud af dit managementsystem og sparer tid uden at skulle jage enkeltdyr ude i selve stalden.

Vi leverer vores selektionsbokse komplet med trykluftscylindre til omstyring af låger og tilpasser dem så vidt muligt i de eksisterende rammer. Selektionsboksen kan leveres som 2-vejs eller 3-vejs boks og med et kommunikationsmodul fra Afimilk, får du fuld integrering med malkeanlægget.

TROVÆRDIGHED • NÆRHED • RESPEKT • KVALITET • UDVIKLING

Den 22 december går vi på juleferie og er tilbage den 3 januar 2024. 

Kontakt os på vagt telefonen 24-7 hvis du har behov for en staldtekniker eller VVS.

GOD JUL