STALD & MANAGEMENT TEKNIK

SERVICE I DØGNDRIFT

Grotrian er specialister i moderne malke- og management teknik og rådgiver, hver gang vores kunder til den helt rigtige løsning.
Vi kan tilbyde kunderne de bedste produkter og løsninger der er tilgængelige på markedet.

Som specialister i udmugningsanlæg og gylle håndtering, tilbyder Grotrian A/S hele paletten i forhold til at få gyllen ud af staldsystemet . Herefter har vi løsningen til at omsætte gyllen til fiber, som hermed kan genbruges til at strø i sengebåsene.

Vores brede vifte af velkendte egen-produkter er med til at lette hverdagen for landmanden og gøre hans arbejdsdag mere ergonomisk korrekt både under malkning og det øvrige arbejde i løsdrift stalden.
Anlæggene følges selvfølgelig op af en professionel service, som svarer døgnet rundt.

I huset er vi i besiddelse af den nødvendige viden og erfaring, samt de nødvendige kompetencer, certifikater og autorisationer til at løse opgaverne.

TROVÆRDIGHED

NÆRHED

RESPEKT

KVALITET

UDVIKLING